Tālrunis studijā: 67 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv
zinas-12-1

Ārstniecības likuma pārejas noteikumu normas, kas nosaka ārstniecības personu samaksu par “pagarināto normālo” darba laiku, ir neatbilstoša Satversmei, spriedumā atzinusi Satversmes tiesa. ST norāda, ka Saeima samaksai par “pagarināto normālo” darba laiku joprojām ir noteikusi zemāku likmi nekā samaksai par virsstundu darbu Darba likuma izpratnē. Likuma norma atzīta par spēkā neesošu no 2019.gada 1.janvāra. ST spriedums nav pārsūdzams.

Bērnu tiesību aizsardzības jomā Latvijā ir daudz labu lēmumu un normatīvo aktu, kas praksē diemžēl nekļūst par īstenību, šādu viedokli šodien konferencē “Latvijai – 100, Bērnu tiesību aizsardzības likumam – 20” pauda Latvijas audžuģimeņu patronese, Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone. Viņa  mudināja meklēt veidus, kā pastiept atbalstošu roku ģimenēm un audžuģimenēm, to darot, pirms nosodīt, kritizēt un kontrolēt.

Šodien uzsākta sociālā kustība “Latvija strādā” ar nodomu Latvijā atgriezt vismaz 1000 valstspiederīgo, kas patlaban strādā vai mācās ārzemēs. Kustība  tapusi pastāvošā darbaspēka trūkuma apstākļos Latvijā, un aicina darba devējus uzsākt apzinātu darbinieku piesaisti no emigrantu vidus. Kustībā plānots iesaistīt vismaz 100 uzņēmumu Latvijā.

“Latvijas pasts” izdevis jaunu Likteņdārzam veltītu  pastmarku.   Tās tirāža ir 80 000 eksemplāru un nominālvērtība  61 cents.  Pastmarka ir “Latvijas pasta” vēl viens veltījums Latvijas valsts simtgadē.

Austrālijas policijai piešķirtas papildu pilnvaras lidostās pārbaudīt ikviena cilvēka identitāti, nesniedzot nekādus paskaidrojumus,  paziņoja premjerministrs Malkoms Tērnbuls. Policijai būs tiesības pieprasīt personu apliecinošus dokumentus un likt cilvēkiem pamest lidostu, neminot nekādus iemeslus. Tērnbuls minēja kaimiņvalstī Indonēzijā nule kā notikušos teroraktus kā atgādinājumu par terorisma draudiem reģionā.

vots:LETA