Tālrunis studijā: 67 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Šobrīd Latvijā kokus galvenajā jeb atjaunošanas cirtē cērt tad, ja tie sasnieguši atbilstošu vecumu vai caurmēru. Taču ir nepieciešami grozījumi likumdošanā, lai veicinātu ražīgāku, vairāk CO2 piesaistošu audžu veidošanu, ieviešot nosacījumu, ka platības, kurās veikta ciršana pēc caurmēra rādītāja, jāatjauno ar augstvērtīgu stādmateriālu, nevis jāļaut sasēties jaunaudzei pašai, kas realitātē nozīmē vairāk lapu koku- apšu, baltalkšņu, samazinot vērtīgo skujukoku īpatsvaru. Grozījumi vienkāršotu mežu apsaimniekošanu, turklāt mazinātu korupcijas riskus. Aprēķini rāda, ka likumdošanas maiņas ietekmē celtos arī cilvēku nodarbinātība reģionos, jo būtu jāveic papildus darbi stādīšanā, jaunaudžu kopšanā.

Par šo aktualitāti saruna ar Latvijas Meža īpašnieku biedrības valdes priekšsēdētāju Arni Muižnieku.