Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija tiešsaistes konferencē “Draudzība(s) tīklā” 6. maijā informēs skolēnus un pedagogus par dažādiem apdraudējumiem internetā.
RADIO SKONTO sazinājās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas Ģimeņu ar bērniem atbalsta departamenta direktora vietnieci Andu Sauļūnu:

 

Bērni un pusaudži izmanto tīmekli, lai iepazītos, draudzētos, atrastu cilvēkus, ar kuriem justies droši un mierīgi, taču nesnauž arī varmākas, kas šo vēlmi izmanto ļaunprātīgiem nolūkiem.
Atzīt, ka esi sapinies draudzības tīklā un ticis izmantots, var būt patiesi smagi, tāpēc vecākiem un pedagogiem jābūt zinošiem, iejūtīgiem un spējīgiem rīkoties, lai bērnu pasargātu no iespējamām sekām.

 

Gandrīz katru trešo ugunsgrēku Latvijā izraisa problēmas ar elektrību, secinājuši apdrošinātāji. Tās ir pārslogotas un novecojušas elektroinstalācijas,  īssavienojumi vai bojātas elektroierīces. Elektrodrošība var ietekmēt arī apdrošinātāju lēmumu par atlīdzību izmaksu. Īpašuma apdrošināšanas līgumi parasti paredz klientiem pienākumu ievērot Latvijā spēkā esošās  ugunsdrošības prasības. Viena no tām, reizi 10 gados veikt elektroinstalāciju pārbaudi, ir spēkā jau daudzus gadus, taču  joprojām bieži netiek ievērota. Kā šo prasību izpildīt, Radio Skonto stāsta Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Abāšins: