Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, pilnveidojot jauno e-pakalpojumu “VSAA informācija un pakalpojumi”, lietotājiem nodod divus kalkulatorus. Jaunumi izstrādāti, lai uzlabotu aģentūras informācijas un pakalpojumu pieejamību un saprotamību interneta vidē. Līdz šim dati portālā www.Latvija.lv bija izvietoti fragmentēti un bija sarežģītāk iegūt uzskatāmu informāciju par aģentūras  sniegtajiem sociālās drošības pakalpojumiem. Ar jaunumiem iepazīstina VSAA pārstāve Iveta Daine:

 

 

Šis e-pakalpojums, līdzīgi kā daudzi citi, pieejams portālā Latvija.lv