Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Katru gadu ārpusģimenes aprūpē esošo bērnu skaits turpina samazināties. Tiek īstenoti pasākumi, lai uzlabotu sociālo darbu, kas vērsts uz ģimenēm ar bērniem, pilnveidojot sociālo darbinieku kompetences, un izglītotu vecākus bērnu audzināšanas jautājumos. Tomēr vēl joprojām Latvijā ir bērni, kuri atrodas bērnu aprūpes iestādēs un kuriem ir nepieciešama ģimeniska vide, tāpēc tiek organizēta  kampaņa, lai sabiedrībai akcentētu dažādās ārpusģimenes aprūpes formas un lai katrs, kurš vēlas un var palīdzēt bērniem, gūtu priekšstatu par aprūpes formām un bērniem tik ļoti neieciešamo ģimenes sajūtu .Stāsta Labklājības ministrijas pārstāve Ivita Krastiņa:

 

Kā vēstīts, 20 eiro pabalstu mēnesī par laikposmu no šī gada 1.novembra līdz 2022.gada 31.martam izmaksās Latvijā dzīvojošām personām, kuras līdz šī gada 31.decembrim ir sasniegušas 60 gadu vecumu un pabeigušas pilnu vakcinācijas kursu pret Covid-19 vai saņēmušas medicīnisko atzinumu par nepieciešamību atlikt vakcināciju. Kā veicas apzināt tos, kam ir 60, bet nav pensijas, stāsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāve Iveta Daine.