Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Tiekamies ar latvieti, stikla mākslinieci Lauru Šmidebergu un viņas abas meitām Anni Liinu un Katri Mürhain. Lauras dzīvesbiedrs Janars pirms gadiem Lauru aizvilināja uz Igauniju, tur arī veidojusies abu dzīve un dzimušas meitas. Tai pašā laikā Laura un savā ziņā arī visa viņas ģimene ar vienu kāju ir Latvijā. Proti, Laura ir folkloras kopas Rēvele vadītāja, latviešu (jā, arī igauņu) folkloras tradīciju kopēja un uzturētāja, Latviešu Nacionālās kultūras biedrības Igaunijā (LNbI) vadītāja. Laura šogad bija arī festivāla Baltica 2022 atsevišķu pasākumu vadītāja. Par senajām vērtībām deg arī viņas meitu sirdis. Meitenes runā latviešu, igauņu, angļu un arī lībiešu valodā. Proti, paralēli latviskajām tradīcijām ģimene uztur un kopj arī lībiešu valodu un tradīcijas.

6. augusta raidījuma “Vērtību pamats – ģimene” paplašinātais ieraksts:

Projektu “Vērtību pamats – ģimene!” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.