Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Sestdien, 23. jūlijā tiekamies ar rakstnieci, grāmatas “Dadži” autori, juristi un meitas mammu Dženu Andersoni. Džena raidījumā dalās ļoti personiskā stāstā – kā ir tad, ja bērnam alkohola vai slimības dēļ pāragri nākas uzņemties atbildību par saviem vecākiem. Un kā ir tad, ja vecāks bērnu audzina viens, kā tas bija Dženas un viņas mammas gadījumā, un kā tas ir Dženas un viņas meitas kopīgajā dzīvesstāstā. Un vēl – smeldzīgi reālistiskie stāsti grāmatā tapuši no Dženas pieredzētā juristes darbā. Viņa saka – daudz sāpju tiktu aiztaupītas, ja mēs cits pret citu būtu empātiskāki.

23. jūlija raidījuma “Vērtību pamats – ģimene” paplašinātais ieraksts:

Projektu “Vērtību pamats – ģimene!” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par projekta saturu atbild SIA “RADIO SKONTO LV”.