Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Arī šogad iedzīvotājus visvairāk interesējusi tiešraide no jūras ērgļu ligzdas Durbē. Latvijas Dabas fondā informē, ka kopumā varēja vērot desmit putnu ligzdas, kā arī zemūdens tiešraidi no Līgatnes upes pie zivju ceļa. Tiešraižu projekta vadītājs Jānis Ķuze atzīst, tas, ka tik daudzi cilvēki turpina sekot līdzi putnu dzīvei tiešraidē, ir iepriecinoši, jo palielina cilvēku izpratni par dabas procesiem. Tiešraides arī parāda dabas daudzveidības nozīmi un uzskatāmi demonstrē vecu un daudzveidīgu mežu vērtību, jo tieši tādos mežos ligzdo lielākā daļa LDF tiešraižu putnu.
RADIO SKONTO sazinājās ar Latvijas Dabas fondas pārstāvi  Lieni Brizgu-Kalniņu: