Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Tālrunis Rīgā: 67210833, ārpus Rīgas: 27200222 
E-pasts: reklama@radioskonto.lv

Radio – masu medijs

 


Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2022
Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)

 

Radio – uzticamākais medijs Eiropā,

uzrādot augstākos uzticamības rādītājus 26 no 37 (70%) pētījumā iekļautajām Eiropas valstīm.


Datu avots: EBU based on Eurobarometer 96.
EBU Media Intelligence Service – Trust in Media 2022

Radio klausīšanās vecuma grupāsDatu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2022
Bāze: Latvijas iedzīvotāji
Reach % – kopējais radio klausītāju īpatsvars mērķa grupā vidēji nedēļā
Reach % Daily – kopējais radio klausītāju īpatsvars mērķa grupā vidēji dienā

Radio – iecienīts medijs kā gados jaunāku, tā arī vidējās paaudzes un senioru vidū.
Lielākajā daļā vecuma grupu radio katru nedēļu klausās vairāk nekā 80% iedzīvotāju.

 

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Klausīšanās laika sadalījums – AQH Share % un klausīšanās laiks vidēji dienā – TSL DlyMērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2022

SKONTO Mediju grupa (5) ir visklausītākā komercradio staciju grupa Latvijā ar klausīšanās laika daļu 22,7% Latvijas iedzīvotāju vidū.
SKONTO Mediju grupu (3) vidēji viens radio klausītājs klausās 3 stundas dienā.

 

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Dienas auditorija – Reach Dly


Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2022

SKONTO Mediju grupa (5) ieņem 1. vietu arī pēc regulāro klausītāju skaita Latvijā.
Katru dienu vienu vai vairākas SKONTO Mediju grupas (5) radio stacijas klausās 311 tūkstoši jeb 20,4% iedzīvotāju visā Latvijā vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

 

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Nedēļas auditorija – Reach Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2022

SKONTO Mediju grupa (5) ieņem 1. vietu pēc nedēļas klausītāju skaita Latvijā.
Katru nedēļu vienu vai vairākas SKONTO Mediju grupas (5) radio stacijas klausās 751 tūkstotis jeb 49,2% iedzīvotāju visā Latvijā vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

 

Klausītāju plūsma dienas laikā
(Komercradio staciju grupas)


AQH (‘000) – vidējais komercradiostaciju grupu klausītāju skaits mērķa grupā konkrētajā laika intervālā (izteikts tūkstošos)
Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2022

SKONTO Mediju grupa (5) ir līdere pēc vidējā 15 minūšu auditorijas – AQH (‘000) – rādītāja, kas atsevišķās dienas daļās pārsniedz 70 000 klausītāju.
Tā kā AQH ir mazākā auditorijas mērvienība Latvijā veiktajā radio auditorijas pētījumā, tad tā ir ekvivalents vienas reklāmas reizes auditorijas apmēriem. Tas savukārt nozīmē, ka SKONTO Mediju grupa (5) piedāvā vislielāko auditoriju Latvijā vidēji vienai reklāmas reizei.

 

SKONTO Mediju grupas staciju klausīšanās vietas


SKONTO Mediju grupa – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, Relax FM, AUTO RADIO
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2022
TSL Dly – klausīšanās laiks vidēji dienā (stundās un minūtēs) vienam radio klausītājam
* Klausās vismaz reizi dienā (Reach Dly)

Populārākās SKONTO Mediju grupas radio staciju klausīšanās vietas ir automašīna (59%), mājas (29%) un darbs (21%).
Analizējot radio klausīšanai veltīto laiku, redzams, ka visilgāk SKONTO Mediju grupas radio stacijas tiek klausītas darbā un tam veltītas turpat 6 stundas.
Tas nodrošina iespēju zīmola komunikāciju pielāgot atbilstoši vēstījuma mērķim un mērķauditorijas paradumiem.

 

SKONTO Mediju grupas staciju klausīšanās vietas dalījumā pa stundāmSKONTO Mediju grupa – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, Relax FM, AUTO RADIO
Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens Vasara – Rudens 2022

SKONTO Mediju grupas staciju auditorijaSKONTO Mediju grupa – RADIO SKONTO, RADIO TEV, RADIO SKONTO PLUS, Relax FM, AUTO RADIO
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Gads 2022

SKONTO Mediju grupa sasniedz visdažādāko auditoriju: gan sievietes, gan vīriešus, kā jauniešus, tā arī vidēja gadagājuma iedzīvotājus un seniorus. SKONTO Mediju grupa noklāj visus Latvijas reģionus, auditorijai sadaloties tuvu Latvijas iedzīvotāju proporcijai konkrētajā reģionā. Klausītāji lielākoties ir nodarbinātie, ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji.
Tādēļ ikviens uzņēmums var atrast risinājumu sava zīmola mērķauditorijas sasniegšanai SKONTO Mediju grupas staciju ēterā.

 

Komercradio staciju grupu dienas auditorijas pārklāšanāsMērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji (16 līdz 74 gadi)
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2022

Latvijā vidēji viens radio klausītājs klausās 2 radiostacijas. Tādēļ, plānojot komunikācijas kampaņu radio, jāņem vērā auditoriju pārklāšanās radītājus. Tas ļaus zīmolam izveidot efektīvāko reklāmas kampaņu gan no auditorijas sasniedzamības, gan investīciju viedokļa.
KANTAR Latvijā veiktā Radio auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka kombinējot SKONTO Mediju grupu ar jebkuru citu grupu zīmola vēstījuma nodošanai, SKONTO Mediju grupa piedāvā būtiski lielāku unikālās auditorijas apjomu.