Tālrunis studijā: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

KONTAKTI:

Reklāmas nodaļas tālrunis Rīgā: 67 210 833
Reklāmas nodaļas tālrunis ārpus Rīgas: 27 200 222

E-pasts: reklama@radioskonto.lv

 

Radio – masu medijs

 

Radio vismaz reizi nedēļā klausās 9 no katriem 10 Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 74 gadiem.
Regulāri – katru dienu –  radio klausās vismaz 2 no katriem 3 Latvijas iedzīvotājiem vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

 

Radio – uzticamākais medijs Eiropā,

 

uzrādot augstākos uzticamības rādītājus
24 no 33 (73%) pētījumā iekļautajām Eiropas valstīm.

 

Source: EBU based on Eurobarometer 92. EBU Media Intelligence Service – Trust in Media 2020

 

Radio – stabils partneris zīmola komunikācijā

 

Gan kopējie nedēļas, gan dienas auditorijas rādītāji liecina, ka radio reklāmdevējiem zīmola komunikācijai piedāvā stabilu auditorijas apjomu, pat tik sarežģītos apstākļos, kādos atrodamies pēdējā gada laikā.

 

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums.
Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

 

 

Radio klausīšanās vecuma grupās

 

Radio ir iecienīts medijs kā gados jaunāku, tā arī vidējās paaudzes un senioru vidū.
Lielākajā daļā vecuma grupu radio vismaz reizi nedēļā klausās vairāk nekā 87% iedzīvotāju.

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2020.
Bāze: visi respondenti (16-74 gadi), n=4556.
Reach % – kopējais radio klausītāju skaits mērķa grupā vidēji nedēļā (izteikts procentos).
Reach Dly % – kopējais radio klausītāju skaits mērķa grupā vidēji dienā (izteikts procentos).

 

 

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Dienas auditorija – Reach Dly

 

Radio SKONTO grupa ieņem 1. vietu pēc regulāro klausītāju skaita Latvijā.
Katru dienu vienu vai vairākas Radio SKONTO grupas radio stacijas klausās 252 tūkstoši jeb 16% iedzīvotāju visā Latvijā vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

 

Mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2020

 

 

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Klausīšanās laika sadalījums – AQH Share % un klausīšanās laiks vidēji dienā – TSL Dly

 

Radio SKONTO grupa ir visklausītākā komercradio staciju grupa Latvijā ar klausīšanās laika daļu 17,9% Latvijas iezīvotāju vidū (16-74 gadi). Radio SKONTO grupu vidēji viens radio klausītājs klausās 2 stundas un 59 minūtes dienā, kas ir vērā ņemams rādītājs laikā, kad arvien grūtāk kļūst noturēt auditorijas uzmanību informācijas apjoma piesātinātības dēļ.

 

Mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem.
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2020.

 

 

Klausītāju plūsma dienas laikā
(Komercradio staciju grupas)

 

Radio SKONTO grupa ir līdere arī pēc vidējā 15 minūšu auditorijas – AQH (‘000) – rādītāja, kas atsevišķās dienas daļās sasniedz pat vairāk nekā 60 000 klausītāju.
Tā kā AQH ir mazākā auditorijas mērvienība Latvijā veiktajā radio auditorijas pētījumā, tad tā ir ekvivalents vienas reklāmas reizes auditorijas apmēriem. Tas savukārt nozīmē, ka Radio SKONTO grupa piedāvā vislielāko auditoriju Latvijā vidēji vienai reklāmas reizei.

AQH (‘000) – vidējais komercradiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā konkrētajā laika intervālā (izteikts tūkstošos).
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2020.
Mērķa grupa – visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem. 

 

 

Radio Skonto grupas staciju klausīšanās vietas

 

Populārākās Radio SKONTO grupas staciju klausīšanās vietas ir automašīna (50%), mājas (37%) un darbs (21%).
Analizējot radio klausīšanai veltīto laiku, redzams, ka visilgāk Radio SKONTO grupas stacijas tiek klausītas darbā un tam veltītas vairāk nekā 5 stundas. Tas nodrošina iespēju zīmola komunikāciju pielāgot atbilstoši vēstījuma mērķim un mērķauditorijas paradumiem.

 

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Vasara – Rudens 2020.
TSL Dly – klausīšanās laiks vidēji dienā (stundās un minūtēs) vienam radio klausītājam.
*Klausās vismaz reizi dienā (Reach Dly).

Infogram

 

 

 Radio Skonto grupas staciju auditorija

 

Radio Skonto grupa sasniedz visdažādāko auditoriju: gan sievietes, gan vīriešus, kā jauniešus, tā arī vidēja gadagājuma iedzīvotājus un seniorus. Radio Skonto grupa noklāj visus Latvijas reģionus, auditorijai sadaloties tuvu Latvijas iedzīvotāju proporcijai konkrētajā reģionā. Klausītāji lielākoties ir nodarbinātie, ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji.
Tādēļ ikviens uzņēmums var atrast risinājumu sava zīmola mērķauditorijas sasniegšanai Radio Skonto grupas staciju ēterā.

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Gads 2020.
*Regulārās auditorijas (Reach Dly) sadalījums. 

 

 

Komercradio staciju grupu dienas auditorijas pārklāšanās

 

Latvijā vidēji viens radio klausītājs klausās 2 radiostacijas. Tādēļ, plānojot komunikācijas kampaņu radio, jāņem vērā auditoriju pārklāšanās radītājus. Tas ļaus zīmolam izveidot efektīvāko reklāmas kampaņu gan no auditorijas sasniedzamības, gan investīciju viedokļa.
KANTAR Latvijā veiktā Radio auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka kombinējot Radio Skonto grupu ar jebkuru citu grupu zīmola vēstījuma nodošanai, Radio Skonto grupa piedāvā būtiski lielāku unikālās auditorijas apjomu.

 

*Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums,  Vasara – Rudens 2020.
Mērķa grupa – visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem.