Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Tālrunis Rīgā: 67210833, ārpus Rīgas: 27200222 
E-pasts: reklama@radioskonto.lv

Radio – masu medijs

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2020 – Ziema 2021
Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem

Radio – uzticamākais medijs Eiropā,

uzrādot augstākos uzticamības rādītājus 24 no 33 (73%) pētījumā iekļautajām Eiropas valstīm.

Source: EBU based on Eurobarometer 92. EBU Media Intelligence Service – Trust in Media 2020

Radio – stabils partneris zīmola komunikācijā

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums
Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem

Gan kopējie nedēļas, gan dienas auditorijas rādītāji liecina, ka radio reklāmdevējiem zīmola komunikācijai piedāvā stabilu auditorijas apjomu, pat tik sarežģītos apstākļos, kādos atrodamies pēdējā gada laikā.

Radio klausīšanās vecuma grupās

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2020 – Ziema 2021.
Bāze: Latvijas iedzīvotāji.
Reach % – kopējais radio klausītāju skaits mērķa grupā vidēji nedēļā (izteikts procentos).
Reach Dly % – kopējais radio klausītāju skaits mērķa grupā vidēji dienā (izteikts procentos).

Radio – iecienīts medijs kā gados jaunāku, tā arī vidējās paaudzes un senioru vidū.
Lielākajā daļā vecuma grupu radio vismaz reizi nedēļā klausās vairāk nekā 85% iedzīvotāju.

Klausīšanās laika sadalījums – AQH Share % un klausīšanās laiks vidēji dienā – TSL Dly

Mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem.
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2020 – Ziema 2021.

Radio SKONTO grupa ir visklausītākā komercradio staciju grupa Latvijā ar klausīšanās laika daļu 16,5% Latvijas iezīvotāju vidū (16-74 gadi). Radio SKONTO grupu vidēji viens radio klausītājs klausās 2 stundas un 53 minūtes dienā – vērā ņemams rādītājs aizvien sarežģītākā auditorijas uzmanības piesaistīšanas laikmetā.

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā
Dienas auditorija – Reach Dly

Mērķa grupa: visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2020 – Ziema 2021

Radio SKONTO grupa ieņem 1. vietu pēc regulāro klausītāju skaita Latvijā.
Katru dienu vienu vai vairākas Radio SKONTO grupas radio stacijas klausās 240 tūkstoši jeb 15,6% iedzīvotāju visā Latvijā vecumā no 16 līdz 74 gadiem.

Komercradio staciju grupu auditorijas Latvijā

Klausītāju plūsma dienas laikā
(Komercradio staciju grupas)

AQH (‘000) – vidējais komercradiostacijas klausītāju skaits mērķa grupā konkrētajā laika intervālā (izteikts tūkstošos).
Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2020 – Ziema 2021.
Mērķa grupa – visi Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem. 

Radio SKONTO grupa ir līdere arī pēc vidējā 15 minūšu auditorijas – AQH (‘000) – rādītāja, kas atsevišķās dienas daļās tuvojas 60 000 klausītāju.
Tā kā AQH ir mazākā auditorijas mērvienība Latvijā veiktajā radio auditorijas pētījumā, tad tā ir ekvivalents vienas reklāmas reizes auditorijas apmēriem. Tas savukārt nozīmē, ka Radio SKONTO grupa piedāvā vislielāko auditoriju Latvijā vidēji vienai reklāmas reizei.

Radio Skonto grupas staciju klausīšanās vietas

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2020 – Ziema 2021.
TSL Dly – klausīšanās laiks vidēji dienā (stundās un minūtēs) vienam radio klausītājam.
*Klausās vismaz reizi dienā (Reach Dly).

Populārākās Radio SKONTO grupas staciju klausīšanās vietas ir automašīna (49%), mājas (38%) un darbs (22%).
Analizējot radio klausīšanai veltīto laiku, redzams, ka visilgāk Radio SKONTO grupas stacijas tiek klausītas darbā un tam veltītas vairāk nekā 5 stundas. Tas nodrošina iespēju zīmola komunikāciju pielāgot atbilstoši vēstījuma mērķim un mērķauditorijas paradumiem.

Radio Skonto grupas staciju klausīšanās vietas dalījumā pa stundām

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2020 – Ziema 2021
Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem

Radio Skonto grupas staciju auditorija

Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Gads 2020.
*Regulārās auditorijas (Reach Dly) sadalījums. 

Radio Skonto grupa sasniedz visdažādāko auditoriju: gan sievietes, gan vīriešus, kā jauniešus, tā arī vidēja gadagājuma iedzīvotājus un seniorus. Radio Skonto grupa noklāj visus Latvijas reģionus, auditorijai sadaloties tuvu Latvijas iedzīvotāju proporcijai konkrētajā reģionā. Klausītāji lielākoties ir nodarbinātie, ekonomiski aktīvie Latvijas iedzīvotāji.
Tādēļ ikviens uzņēmums var atrast risinājumu sava zīmola mērķauditorijas sasniegšanai Radio Skonto grupas staciju ēterā.

Komercradio staciju grupu dienas auditorijas pārklāšanās

*Datu avots: KANTAR, Radio auditorijas pētījums, Rudens 2020 – Ziema 2021.
Mērķa grupa: Latvijas iedzīvotāji vecumā no 16 līdz 74 gadiem
Latvijā vidēji viens radio klausītājs klausās 2 radiostacijas. Tādēļ, plānojot komunikācijas kampaņu radio, jāņem vērā auditoriju pārklāšanās radītājus. Tas ļaus zīmolam izveidot efektīvāko reklāmas kampaņu gan no auditorijas sasniedzamības, gan investīciju viedokļa.
KANTAR Latvijā veiktā Radio auditorijas pētījuma rezultāti liecina, ka kombinējot Radio Skonto grupu ar jebkuru citu grupu zīmola vēstījuma nodošanai, Radio Skonto grupa piedāvā būtiski lielāku unikālās auditorijas apjomu.