Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Bērnu slimnīcas fonds norāda uz nepieciešamību sniegt atbalstu nepilngadīgām grūtniecēm, radot viņām zaļo koridoru. Fonda īstenotā projekta “Mazaizsargātas sabiedrības grupas interešu aizstāvība, veidojot valsts atbalsta sistēmu” mērķis bija izveidot rīcības plānu, kas vērsts uz nepieciešamo nepilngadīgo grūtnieču atbalsta pakalpojumu iekļaušanu valsts apmaksātā atbalsta sistēmā, kā arī preventīvām darbībām.
Tiek uzsvērts, ka gan jaunajām meitenēm, gan viņu bērniņiem ir nepieciešams atbalsts, sākot no labiem vārdiem un sirsnīgas attieksmes līdz praktiskām lietām.
RADIO SKONTO sazinājās ar Bērnu slimnīcas fonda vadītāju Lieni Dambiņu: