Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Inflācija septembrī Latvijā  sasniedza šī gadsimta augstāko rāditāju 22,2%. Tas atstāj vērā ņemamu ietekmi ne tikai uz ekonomiskajiem procesiem, bet arī iedzīvotāju ikdienu. Kāda sagaidāma inflācijas turpmākā virzība un  procesu ietekme uz darba tirgu, vaicājām Swedbank galvenā ekonomista v.i. Agnesei Buceniecei: