Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

No 13. jūlija līdz 13. augustam notiks kampaņas “Mana jūra” ekspedīcija, kurā varēs izzināt Baltijas jūras piekrasti un tās piesārņojumu.
Ceļš vedīs no Igaunijas līdz Lietuvas robežai, kas ir aptuveni 500 kilometru garš.
Pirmā tikšanās notiks 13. jūlijā pie Ainažu mola, no kurienes ceļš vedīs uz Kuivižiem.
RADIO SKONTO sazinājās ar Vides izglītības fonda vadītāju Jāni Ulmi:

 

Ekspedīcijas dalībnieki jau pirmajās nedēļās varēs iepazīties ar Latvijas piekrasti un piedalīties jūru piesārņojošo atkritumu datu apkopošanā.
Dažādi dabas eksperti pievienosies posmos, lai palīdzētu labāk izprast un novērtēt piekrasti un jūru.