Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Arī šogad, pēc 3 gadu pārtraukuma, Latvijas studenti 18.novembrī plkst.8 pulcēsies tradicionālā piemiņas gājienā no Latvijas Universitātes  galvenās ēkas uz Rīgas Brāļu kapiem. Gājiens tiek rīkots par godu Latvijas Republikas dibināšanai un brīvības cīņās kritušajiem,  informēja Latvijas Studentu korporāciju Prezidiju Konventa seniors Kristers Grauze: