Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Rīt Republikas Neatkarības atjaunošanas 34. gadadiena. Latvijas PSR Augstākā Padome 1990. gada 4. maijā pieņēma deklarāciju “Par Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanu”, kas noteica mūsu valsts un tautas tālāko ceļu brīvības virzienā. Tas nebija viegls, ko apstiprina tā laika atstātās vēstures liecības , kas glabājas Tautas frontes muzejā. Par iespēju iepazīties ar vienu no Latvijas jaunāko laiku  liecību krātuvēm par Trešo Atmodu stāsta Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pārstāve Astrīda Burnicka: