Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Pētījuma rezultāti atklāj, ka 72% darba ņēmēju uzskata, ka vecuma diskriminācija ir būtiska problēma darba tirgū. Katrs ceturtais respondents norāda, ka šādi gadījumi notiek reizēm, bet tikai 3% uzskata, ka vecuma diskriminācijas darba tirgū nav. Savukārt darba devēji daudz retāk atzīst diskriminācijas esamību — 31% apstiprina šo faktu, 59% norāda, ka tā var notikt reizēm, un tikai 10% uzskata, ka vecuma diskriminācija nepastāv.
RADIO SKONTO sazinājās ar uzņēmuma “Alma Career Latvia” vadītāju Aivi Brodiņu:

 

Aptauja  par vecuma diskrimināciju Latvijas darba tirgū norisinājās interneta vidē šā gada jūnijā, aptaujājot vairāk nekā 2000 darba ņēmēju un 128 darba devējus.