Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Zāļu valsts aģentūra sāks sabiedrības informēšanas kampaņu “Lieto zāles? Novēro blaknes? Ziņo!”, kuras mērķis ir palielināt iedzīvotāju informētību un izpratni par zāļu blaknēm un veicināt iedzīvotāju ziņošanu Zāļu valsts aģentūrai. Aizvadītā gada decembrī veiktā Latvijas iedzīvotāju aptauja liecina, ka kopumā 22% respondentu pēdējo 20 gadu laikā ir saskārušies ar zāļu blaknēm un 72% iedzīvotāju, kas ir pieredzējuši zāļu blakusparādības, norāda, ka par tām ir ziņojuši ārstam, farmaceitam, māsai, vai farmācijas uzņēmumam.
RADIO SKONTO sazinājās ar Zāļu valsts aģentūras pārstāvi Ditu Okmani:

 

Lai gan daļa iedzīvotāju apzinās, ka zālēm var būt blaknes, tomēr Latvijā saņemto iedzīvotāju ziņojumu skaits rada bažas, ka ne visos gadījumos, kad novēro blakni, par to tiek paziņots Zāļu valsts aģentūrai.