Tālrunis: 67 22 88 55, SMS/WhatsApp: 27 22 88 55, e-pasts: studija@radioskonto.lv

Bijušo iekšlietu ministri, tagad viesu mājas saimnieci Lindu Mūrnieci daudzi sauc par stipru. Viņa atzīst, ka tādai vienkārši jābūt. Uzaugusi bez vecākiem, tikai ar vecmāmiņu, viņa stiprumu apguvusi jau bērnībā. Raidījumā Linda stāsta par šķiršanos, bērnu audzināšanu vienai, par bērnu izlaišanu no vecāku ligzdas un jaunas dzīves uzsākšanu laukos.

19.11. raidījuma “Vērtību pamats – ģimene” paplašinātais ieraksts:

Projektu “Vērtību pamats – ģimene!” finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Par projekta saturu atbild SIA “RADIO SKONTO LV”.